Home / Bez kategorii / Znaczenie wody dla organizmu

Znaczenie wody dla organizmu

woda Woda stanowi zazwyczaj 60% masy ciała człowieka, jednakże jej budowę zamienia się w dalekich okresach życia. U 24-tygodniowego płodu woda jest 88,6%, a u noworodka około 75% masy ciała. Po urodzeniu procentowa zawartość wody obniża się i między 6. a 12. miesiącem życia wynosi już 60%. Po 12. roku bycia odnotowuje się różnice w relacji od płci: w ciele mężczyzn procentowa ilość wody istnieje prawdziwsza niż w ciele kobiet. W wieku podeszłym woda stanowi już tylko 50% masy ciała również jest więc o 10% mniej niż w wypadku osób młodych. Obniżenie zawartości wody jest zespolone ze spadkiem beztłuszczowej masy ciała. Miejsca, w jakich woda znajduje się w systemie nazywamy przestrzeniami wodnymi: wewnątrzkomórkową i pozakomórkową. Płyn wewnątrzkomórkowy zawiera 2/3 wody ustrojowej, i kolejną część – płyn pozakomórkowy. Przestrzeń pozakomórkowa umieszcza się z wody pozanaczyniowej i wewnątrznaczyniowej. Woda wewnątrznaczyniowa to woda zamknięta w osoczu. Obracając się w układzie zapewnia transport składników odżywczych, tlenu, hormonów do komórek i produktów przemiany treści i dwutlenku węgla, jakie są usuwane z komórek. Płyny takie jak mózgowo-rdzeniowy, oka i ucha i zachodzące w efektu sekrecji jelitowej stanowią znikomą ilość płynu pozakomórkowego. W nurcie życia osobniczego dostosowuje się nie tylko ilość wody w kontaktu do wszelkiej masy ciała, lecz również proporcje wody pozakomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Stosunek objętości wody pozakomórkowej do wewnątrzkomórkowej ogranicza się podczas wzrostu. W sezonie wczesnego dzieciństwa woda wewnątrzkomórkowa wynosi około 25-35% całej masy ciała i dojrzewa w terminie pokwitania do 35-40%, m.in. wskutek przyrostu masy mięśniowej. W współczesnym jedynym czasie udział wody pozakomórkowej obniża się z jakiś 40% do 20-25%. Woda w systemie spełnia wiele ważnych biologicznie i fizjologicznie funkcji. Jest przedmiotem budulcowym, gdyż jest strukturalną część wszystkich komórek i tkanek. Jest jeszcze doskonałym rozpuszczalnikiem dla wielu elementów oraz wynosi miejsce dla procesów życiowych prowadzących w systemie. Woda jest zdatna do ważnego rozwoju procesu trawienia. Umożliwia formowanie kęsów pożywienia w jamie ustnej, przesuwanie treści pokarmowej w procesie pokarmowym, prawidłowe działanie enzymów trawiennych. Składniki odżywcze są wiązane z jelita w budowie roztworu lub zawiesiny. Do pracy, jakie pełni woda w układzie należy także start w procesie regulacji temperatury ciała. Woda ułatwia rozprowadzanie ciepła drogą konwekcji i polecanie go przez parowanie. Jest ostatnie wyjątkowo istotne w postaciach, kiedy temperatura ciała może wiele wzrosnąć pod wpływem wysokiej temperatury otoczenia lub stosowania przez organizm sporej kwot energii podczas wysiłku fizycznego lub gorączki. W takim wypadku gruczoły potowe wydzielają zwiększone liczbie potu, który paruje, aby schłodzić mięso oraz ograniczyć jego temperaturę. Małe ilości wody zawarte wśluzie pełnią rolę zabezpieczającą i zwilżającą. Woda zawarta w mazi, spotykającej się w okolicach stawowych i zmniejszającej tarcie, umożliwia właściwą ruchliwość stawów. Ponieważ woda jest nieściśliwa, zapewnia ochronę m.in. narządów wewnętrznych, mózgu, rdzenia kręgowego czy gałki ocznej. Woda dostarczana organizmowi każdego dnia wynika z dwóch podstawowych źródeł. Wielka ilość, około 2100-2300 ml, spożywana jest z całodzienną dietą w sytuacji soków lub wraz ze jedzonymi towarami oraz potrawami. Ponadto około 200-300 ml wody syntetyzowane jest w organizmie każdego dnia jako produkt spalania tłuszczów, węglowodanów i białek. Obliczono, że z 1 g tłuszczu powstaje 1,07 g wody, z 1 g węglowodanów – 0,6 g wody, i z 1 g białka 0,4 g wody. W liczbie organizmowi podawane jest 2300-2600 ml wody. Ilość wody w organizmie człowieka dorosłego powinna być kontrolowana na wyrównanym poziomie. Dodatni bilans wody występuje lecz w okresie wzrostu także w toku ciąży.
Spożycie płynu i ilość moczu są kontrolowane przez mechanizmy homeostatyczne odpowiedzialne za ilość wódki w systemie. Regulacja równowagi wodnej zależy przede każdym z podwzgórza, kontrolującego pragnienie, hormonu antydiuretycznego – wazopresyny, wytwarzanego przez podwzgórze i emitowanego przez tylny płat przysadki mózgowej oraz czynności nerek. Do jedzenia homeostazy służą dwie reakcje organizmu: uzupełnianie wody przez pobudzenie marzenia natomiast jej zajmowanie przez antydiurezę. Wzrost osmolalności płynu pozakomórkowego już w ścianach 2% może pobudzić marzenie i dać klucz do wytwarzania hormonu antydiuretycznego. Podobnie dzieje się w sukcesie zmniejszenia objętości krążącego płynu pozakomórkowego o 10%. Najważniejsza wymiana wody przebiega w nerkach, które filtrują około 140 litrów osocza/dobę. Z ostatniej ilości płynów 99% wody podlega absorpcji istotnej w kanalikach nerkowych. Niebagatelne znaczenie jest tu hormon antydiuretyczny, który daje wzrost zwrotnego wchłaniania wody. Komórki kanalików nerkowych mają zdolność rozpoznania potrzebnych składników, które powinny zostać w organizmie, produktów przemiany materii, które muszą być wydalone oraz składników mineralnych, jakie organizm wydala w kwotach proporcjonalnych do ich spożycia, aby zachować równowagę elektrolitową. Wchłonięta woda wraca do krwiobiegu. Nerki nie mogłyby wykonywać swojej karierze bez wody, która transportuje wymienione składniki. Należy podkreślić, iż w wypadku młodego ludzie potrzebne jest wydalenie nie tanio niż 500-600 ml moczu w porządku doby, aby umożliwić zwolnienie z systemu wszystkich produktów przemiany materii.

O admin

Check Also

Nieznane granic różne witaminy C

O tworzeniu witaminy C na byt żywy powiedziano obecnie kilkoro. Stwierdzenia są posegregowane. Oceniana i …