Home / Organizacja ruchu / Złe oznakowanie polskich metod nie jest tajemnicą dla kierowców.

Złe oznakowanie polskich metod nie jest tajemnicą dla kierowców.

Reklama: Prawo jazdy Bydgoszcz

Oznakowanie sprzeczne z formą ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne stany na drodze, błędy w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki. Złe oznakowanie polskich ulic nie jest tajemnicą dla kierowców. Odczucia kierujących potwierdziła kontrola oznakowania drogowego przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła oznakowanie opcji w Polsce. Skontrolowano drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, jakie decydują zdecydowaną większość polskich dróg. Spośród łącznie ponad 400 tys. km autostrad w Polsce drogi gminne stanowią 55 procent (ponad 237 tys. km), 33 fragment więc ważny powiatowe (prawie 130 tys. km) a 7 odsetków to nieoceniony wojewódzkie (28,5 tys. km). Drogi krajowe, w bieżącym szybkie i ulice to dopiero 5 procent wszystkiej długości własnych linii. 

Że wyniki kontroli wyznaczyły na rzeka błędów i wadzie. Wad w opinii NIK miały niszczący dochód na bezpieczeństwo uczestników ruchu samochodowego. Wśród najczęściej mówiących nieprawidłowości NIK wymienia oznakowanie sprzeczne z uznaną formą ruchu. Kolejną plagą jest nadmiar ruchów w samych miejscach (znacząco ograniczający ich zrozumienie w zatem także dobieranie się do nich), przy równoczesnym braku wymaganych formą ruchu ruchów w oryginalnych zajęciach. 

Moc do wymagania pozostawia sposób oznakowania robót drogowych – według kontrolerów Izby aż 70 proc. robót samochodowych jest niewłaściwie oznakowane, zaś na drogach po skończeniu karier pozostają znaki, zamieszkując w błąd kierowców. Chory istnieje więcej poziom techniczny znaków drogowych. Pionowe bywają nieczytelne, zniszczone, uszkodzone, są negatywną barwę tablic, a znaki poziome były trochę widoczne albo nieczytelne na niemal 30 proc. skontrolowanych dróg.

Ruchy są ponadto instalowane na niekorzystnej wysokości, na niekorzystnych konstrukcjach (słupach czy drzewach ) oraz niebezpiecznie blisko krawędzi jezdni, a przerwie między dowodami są mniejsze od granicy wyznaczonej przepisami. Kolejne nieprawidłowości dotyczą niewłaściwej widoczności znaków – zasłaniały je przydrożne informacje a drzewa i bzy.

Ważną przyczyną niewłaściwego ustawiania znaków, jest – w marce NIK – albo brak projektów form ruchu albo wadliwe projekty. Oznakowanie pionowe i poziome zagłębia się dzisiaj na platformie takich układów.

O admin