Home / Bez kategorii / W ciągu misję umiejętności

W ciągu misję umiejętności

Zarządzenie o minimalnej stawce godzinowej podpisana przez prezydenta

Od 2017 roku nie wolno będzie opłacać niż 12 zł, a po waloryzacji – około 13 zł – przewiduje nowelizacja regulacji o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

W podpisanej 5 sierpnia ustawie zapisano, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku – w zależności od momentu rozwoju minimalnego odszkodowania wewnątrz rywalizację na etacie. Skoro w 2017 r. ma obowiązywać nowa kwota zadośćuczynienia minimalnego – zgodnie z propozycją rządu 2 tys. zł brutto, wtedy również godzinowa kurs wymiany minimalna chwycenie automatycznie zwaloryzowana.
Z każdym rokiem więcej

W dodatkowych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Publicznego w ramach negocjacji dotyczących przyrostu minimalnego zadośćuczynienia w środku pracę na i stawki godzinowej.

Zgodnie spośród ustawą akcesorium za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia.

Stawka godzinowa ma obejmować nie tylko osoby na umowach zamówienia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą posługi dla firm. Ustawa formułuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. obok zobowiązaniach, w których wyznaczono trwanie ich świadczenia. Minimalna kurs wymiany godzinowa ma mieć stosowanie do niecałych umów, bez względu na metoda uściślania wynagrodzenia – wg stawki godzinowej, zwykłej, tygodniowej, miesięcznej itp.

Wyjątki w płacach

Wynagrodzenie przypadkowego z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma istnieć wypłacane w tężyzny pieniężnej, co w żadnym wypadku raz w miesiącu. Wyłączenia z maksymy śladowego godzinowego uposażenia za pracę mają tyczyć się m.in. rodzinnych domów pomocy a umów cywilnoprawnych przy opiece powyżej uczestnikami wycieczek.

Minimalna stawka nie będzie dotyczyła też zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego punkt tudzież trwanie adaptacji zadań, gdyby jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego skutku.

W przekonaniu twórców ustawy w biegłości oznacza to, iż odkrywcze kodeks sprzączką pracowników jednostek ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń.

Państwowa Inspekcja Pracy – na krzepy ustawy – dostanie prawo do kontroli przestrzegania rozkazów prawa pracy oraz legalności zaangażowania bez uprzedzenia przedsiębiorców i o wszystkiej porze dnia i nocy. W godzinach pracy nadzorowanego podmiotu bez uprzedzenia PIP będzie zdołała wić się kontrolę wypłacania minimalnego wynagrodzenia za zlecenia lub świadczenie usług. PIP ma kontrolować, azali podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową, będzie też mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.
Kara PIP

W regulacji przewidziano także sankcje w ciągu naruszenie nowych przepisów. Za wypłacanie wygrodzenia w wielkości niższej od obowiązkowej minimalnej stawki godzinowej będzie grozić kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Z ustawy zatarto też obniżka – do 80 proc. – kwoty śladowego wynagrodzenia dla młodych pracowników.

Ustawa i stawka godzinowa wnijdą w życie 1 stycznia 2017 r., ale część przepisów wcześniej – w dniu ogłoszenia ustawy tudzież 1 września br.

O admin

Check Also

Nieznane granic różne witaminy C

O tworzeniu witaminy C na byt żywy powiedziano obecnie kilkoro. Stwierdzenia są posegregowane. Oceniana i …