Home / budownictwo / Upadłość dewelopera – konsekwencje dla klienta lokale mieszkalne na pierwotnym rynku nieruchomości

Upadłość dewelopera – konsekwencje dla klienta lokale mieszkalne na pierwotnym rynku nieruchomości

Dla kupującego nasze „M” na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych najistotniejszą myślą jest podpisanie stosownej umowy ze sprawdzonym na zbycie deweloperem lub dobrą spółdzielnią mieszkaniową, odpowiedni system zabezpieczeń dla wpłacanych pieniędzy, jakie będą mu zapewniały skuteczne zakupienie mieszkania, a w wypadku sporów z deweloperem dadzą szansę skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem.

Kupujący siedzenia na targu pierwotnym, kiedy przyjmują się na zakup własnego M, jakie istnieje coraz w postaci, muszą wspominać o tym, że sprzedający są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ekonomiczną także stanowią skłonność upadłościową. W przypadku powstania okoliczności niewypłacalności przedsiębiorcy wierzyciele lub sam przedsiębiorca mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd po jego badaniu może ogłosić upadłość z propozycją układową lub likwidacyjną. Przy dzisiejszym bumie mieszkaniowym może podzielić się śmieszna wizja ogłoszenia upadłości jakiegoś dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, kiedy wszystkie bycia sprzedaje się na pniu za ogromne pieniądze. Zachowanie ostrożności jest natomiast niezbędne z wskazówki na fakt, iż w polskim prawie brak jest połóż i regulacji chroniących użytkowników przed nieuczciwym deweloperem lub same niesolidną spółdzielnią. Dla nich wtedy rzadka okazja do zarobienia szybkich pieniędzy, które klienci wprowadzają w pośpiechu przed galopującymi cenami.

Reklama: Deweloper Bydgoszcz

Pamiętać należy, że w nowoczesnym bycie prawnym, w wypadku ogłoszenia upadłości dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, klienci zatrzymują się wierzycielami upadłego, oraz ich wymagania zaliczane są razem z założeniem upadłościowym i naprawczym do kat. III i zaspakajane są w projektach podziału razem z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, z elementem wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe – skutecznie wprowadzone w księgach wieczystych hipoteki. W obecnej liczb na swoich założeniach są wszyscy wierzyciele-dostawcy usług, firmy budowlane, dostawcy materiałów, spec, stoen itp. Jeżeli inwestor nie wybudował jeszcze osiedla i owocem notarialnym nie przeniósł własności mieszkania albo domu na kupującego, roszczenie o wybudowanie i wydanie lokalu wymienia się w prawo finansowe dodatkowo prawdopodobnie żyć zadowolone z działu majątku masy upadłości na równych prawach ze całymi wierzycielami z tej części po wcześniejszej spłacie jakości Plus i II.

W kilkorgu przypadkach zaspokojenie roszczeń tej rady jest wielki procent spłaty. Z praw prawa upadłościowego i naprawczego – przy opcji likwidacyjnej – wynika wprost, że syndyk przystąpi do sprzedaży przedsiębiorstwa lub nieruchomości w drodze przetargu, i z uzyskanych sposobów będzie spłacał zobowiązania w pory uznanych kategorii. W sporadycznych przypadkach sąd może wyrazić umowę na zachowanie kampanie ekonomicznej i dokończenie budowy rozpoczętej inwestycji. Nie jest ostatnie cel ale tylko możliwość, z której potrafią skorzystać wierzyciele, jeśli syndyk podejmie się takiego zadania. Wymagają przecież zaistnieć pewne przesłanki gwarantujące możliwości adaptacji i kupowania przedsięwzięcia, wskazujące zasadność podjęcia kontynuacji budowy. Niejednokrotnie kupujący przed ogłoszeniem upadłości wpłacili 100% wkładu budowlanego – opłaty za mieszkanie – i na ostatnie zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Po ogłoszeniu upadłości ich chcenia wciągane są na listę wierzytelności i zaspakajane są dopiero w możliwości podziału. Niestety kredyt trzeba nadal spłacać – jeżeli bank zezwoli na jego zapłatę w zdecydowanych ratach dotkliwość rzeczy nie istnieje nadal tak trudna kiedy z chwilą rozwiązania umowy i postawienia całej kwoty w stopień wymagalności. Jeżeli syndyk podejmie się dokończenia budowy klient może używać negocjować z bakiem, aby osiągnąć zmianę warunków umowy. Mieć jednak należy, że aby dokończyć inwestycję rozpoczętą przez spółdzielnię mieszkaniową syndyk musi pozyskać środki pieniężne. Wierzyciele-spółdzielcy zainteresowani dokończeniem budowy swojego mieszkania będą musieli jednak dopłacić pomimo, iż spółdzielni zapłacili już 100% wkładu budowlanego. Ta sytuacja u wielu budzi opór – dlaczego muszą również raz odpowiadać za to, z czego nie wywiązał się zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Ceny jakie zapłacili nie istniały takie małe. Jeżeli upadły otrzymane z typów środki przeznaczył na proces budowlany – postępy produkcji istniały poważne, a poziom zaawansowania sieci był wysoki można liczyć na ostatnie, że dopłaty chciane od niedoszłych właścicieli będą stosunkowo nieduże. Gorzej jest jeżeli rozpoczęta sieć nie odzwierciedla wniesionych nakładów, i pieniądze rozeszły się na duże wynagrodzenie zarządów, zły proces budowlany, spłacanie innych długów albo wręcz zniknęły z kasy przedsiębiorstwa. To może okazać się, że aby dokończyć inwestycję będzie trzeba zapłacić bardzo dużo. Co jednak zrobić jak nie jest już skąd wziąć kolejnego kredytu? W niniejszym stanie prawnym pozostaje tylko czekać na ostatnie, co uda się dostać po sprzedaży majątku przez syndyka. Takie są realia dzisiejszego stanu prawa, które nie chroni nabywców lokali mieszkalnych z sektorze pierwotnego.

O admin

Check Also

Zagrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe toż co raz dużo poszukiwany metoda ogrzewania budynku. Stanowi to to taki styl …