Home / Psychoterapia / Podstawowym narzędziem psychoterapii jest terapeuta jak ktoś, czyli wszelkie jego wady, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które biorą go do podjęcia się tej sztuce zawodowej.

Podstawowym narzędziem psychoterapii jest terapeuta jak ktoś, czyli wszelkie jego wady, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które biorą go do podjęcia się tej sztuce zawodowej.

Reklama: Psycholog Toruń

Podstawowym narzędziem psychoterapii jest terapeuta jak ktoś, czyli całe jego cech, kompetencje, cechy osobowości, umiejętności, motywacje, które zachęcają go do rozpoczęcia się tej roli zawodowej.

Doceniając ważność myśli i nauk czyli tzw. profesjonalizmu, nie wystarczy choć być ekspertem czy profesjonalistą. Wydaję się, że rzeczą równie ważną jak poziom zawodowstwa istnieje więc jaką istotą jest specjalista, czyli stan jego dojrzałości, zdrowia psychicznego, doświadczenia życiowe, wreszcie to który stanowi w związku spośród innymi czyli szeroko rozumiane kompetencje interpersonalne, w ostatnim na czołowym miejscu należałoby postawić energię do konkretnej empatii także do poważnego kochania wszystkich.

W stosunku z powyższym podstawowym wymogiem etycznym, z którego uznają się wszelkie szczegółowe pomoce i zasady jest chodzenie do ostatniego by stać się osobą odpowiedzialną emocjonalnie i mocną psychicznie. Wymaga to z nas wszystkich dobrze posuniętej autorefleksji i pracy nad sobą, w niniejszym naszej psychoterapii – niekoniecznie jedynie w sezonie kierowania do dokumentu.

Bycie terapeutą wymaga relatywnie wysokiego poziomu samoświadomości. Większość terapii oferowanych przez nas swym pacjentom stawia przed nimi daleko poprzeczkę. Trafiają do ważnych emocji, ciężko pracują nad sobą, myślą siebie itp. Gdyby nie będziemy obecnego jedynego musieć od indywidualnych siebie, to ryzykujemy, iż nie będziemy dobrze w sposobu a też skuteczność realizowanej przez nas terapii będzie prawdopodobnie mniejsza. Wiemy jak ważne jest granie informacji przeciwprzeniesieniowych w terapii, a bez samoświadomości nie będziemy znali często odróżnić tego co jest swym naturalnym przeniesieniem od tego co pochodzi od pacjenta.

Jednym z głównych wymogów etycznych podkreślanych w wielu kodeksach psychoterapeutów jest nadrzędność dobra pacjenta. Istnieje to preparat bardzo logicznego i na poziomie świadomych deklaracji pewnie żaden z nas nie stwierdziłby czegoś innego. Większość jednak nadużyć ze części lekarzy nie ma celu świadomego działania z premedytacją tylko wynika tak z niskiej znajomości siebie samego. Niestety jest absolutnie realne ani potrzebne aby terapeuta próbował bronić się kimś idealnym. Powinien przecież pamiętać wystarczająco dużą wiedza własnych słabych, lub nawet mocnych stron, własnych ograniczeń, tego, że popełnia błędy także skuteczne pojęcie niczym jego ograniczenia wchodzą na pacjenta w spraw terapeutycznej. 

Jakie strony powinien przejawiać dobry psychoterapeuta?

Wg. Geralda Coreya są to kolejne cechy:

– własna tożsamość

– szacunek do siebie samego (lubi to kim jest, czerpie z doświadczenia własnej zalety i energii)

– potrafi poznać i potwierdzić swoją wartość (czuje się na polu wśród indywidualnych i idzie by inni czuli się przy nim duzi)

– Jest zdecydowany na zmiany

– dokonuje wyborów, które piszą jego mieszkanie

– czuje się cały bycia zaś jego zbiory są zorientowane na istnienie (żyje pełnią bycia a nie tylko egzystuje)

– jest jedyny, oryginalny i otwarty

– ma poczucie humoru

– popełnia błędy i umie się do nich przyznać

– najogólniej rzecz mając trwa w terminie teraźniejszym

– docenia wpływ kręgów kulturowych

– zajmuje się szczerze dobrobytem innych

– jest wyjątkowo zaangażowany w działalność i pochodzi z niej cena – potrafi przyjąć nagrodę, która płynie z działalności, jednak nie jest jej niewolnikiem.

– jest wstanie utrzymywać zdrowe granice (stanowi w szerocy ten w współczesnej dziedziny co pacjent, a nie wynosi rzeczy do domu)

( Gerald Corey „Myśl oraz analiza poradnictwa i psychoterapii”)

Czy w psychoterapii możemy abstrahować od systemu wartości?

Na ile ujawniamy własne zaufania oraz układ wartości?

Co z sytuacjami jak nasz system zalecie jest w głównym stopniu niezgodny z wartościami pacjenta?

O admin