Home / Bez kategorii / Kwestia przemocy psychicznej jako formy wykluczenia socjalnego

Kwestia przemocy psychicznej jako formy wykluczenia socjalnego

spoleczenstwo Starożytni Rzymianie mawiali podobno, że nie jest możliwe społeczeństwo, w jakim brakowałoby norm regulujących wzajemne relacje między ludźmi. Jedną z osób norm społecznych, których skutki przestrzegania lub nieprzestrzegania dotyczą w jakikolwiek sposób sfery interesów innego człowieka, wpływają na jego pozycję jako członka określonego społeczeństwa, jest część prawna jako ważny element systemu prawnego. A to, tam gdzie wykreowały się pewne stałe więzy społeczne, tam też potrzebne są regulacje prawne, które decydując te więzy, wyznaczą pewien obszar, na którym społeczność może swobodnie funkcjonować. Czy istnieje wobec tego właściwe znaczenie dla twierdzenia, że prawo powinno efektywnie realizować stawiane cele – być po prostu skutecznym narzędziem? Nie bez racji można zatem postawić kolejne pytanie: czy prawda jest odpowiednią metodą rozwiązywania nowoczesnych kwestii socjalnych oraz ekskluzji publicznej i prawnej? Czy gwarantuje dobrą ochronę najsłabszych osób i braci ludzi? Rzut oka na jakość współczesnego systemu prawego i stan naszej cywilizacji, więcej tej europejskiej, nie pozwala jednak zachować nadmiernego entuzjazmu w opinii społecznej rzeczywistości. Nie wymyślone, jednakże w pełni realne, są narastające wciąż nierówności w społeczeństwie, a też wyraźnie dostrzegane zjawisko dyskryminacji i stanięcie w organizacji społecznej większości osób zaliczanych do podklas . Procesy te są nie tylko konsekwencją zabiegu tych czy innych uprawnień, tylko kwestią praktycznej niemożliwości ich działalności. Co wysoce, wskazanie na zjawisko wykluczenia społecznego jako przyczyna działań dyskryminacyjnych, wynika dlatego właśnie, że udział określonych grup ról w takich rejonach życia społecznego, jak: rynek pracy, edukacja, zdrowie, opieka społeczna, wkład w mieszkaniu społeczności lokalnych staje się jeszcze bardziej dobrem ciekawym i popularnym.

O admin

Check Also

Nieznane granic różne witaminy C

O tworzeniu witaminy C na byt żywy powiedziano obecnie kilkoro. Stwierdzenia są posegregowane. Oceniana i …