Home / Żywienie / Jak ustalić oś ogrodzenia na terenie?

Jak ustalić oś ogrodzenia na terenie?

Reklama: Montaż ogrodzeń Bydgoszcz

Ważnym czasem jest jasne wyznaczenie osi ogrodzenia i lokalizacji słupków w podobnym rozstawie, uzależnionym od wymiarów paneli ogrodzeniowych. Jeśli na granicach działki otrzymują się tzw. kamienie geodezyjne toż potrafimy ciż wyznaczyć oś ogrodzenia łącząc linką lub drutem środki dwóch sąsiednich kamieni.

Należy jednak sprawdzić na mapie geodezyjnej (np. z planu domu) czy między kamieniami geodezyjnymi nie występują dodatkowe załamania granicy działki, nieoznaczone w dziale. Przypadki takie sprowadzają się zwykle w zabudowie podmiejskiej i prostej.

Ogrodzenie można układać na dwa sposoby. Jeśli wbudujemy słupki wraz z fundamentami i panele ogrodzeniowe tak, iż będą one znajdować się w granicy nieruchomości to ograniczenie będzie mieć współwłasność obu sąsiadów, niezależnie do tego kto sfinansuje jego formę.

W sukcesie braku zgody sąsiada na taką lokalizację ogrodzenia (nie musi ona egzystować w budowie pisemnej) dużo jest umieścić spożywa w sumie na naturalnym zakresie. Zgodnie z prawem nie ma celu współfinansowania budowy ogrodzenia między sąsiadami.

Lokalizując ogrodzenie należy również zweryfikować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli stoi w danym regionie i liczy naszą posesję. Mogą tam widnieć zapisy dotyczące minimalnego odsunięcia ogrodzenia od ściany działki (choć stanowi więc szczególnie rzadko praktykowane).

Jeśli działka graniczy z urządzeniami melioracji wonnej jak rowy, cieki wodne, strumienie, rzeki itp. to zgodnie z założeniem wodnym należy zachować minimum 1,5m odległości między krawędzią skarpy cieku wodnego a ogrodzeniem.

O admin

Check Also

Dzięki modzie na okna dachowe niejeden ciemny składzik na strychu zamienił się w drugi, w sumie funkcjonalny pokój.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz Dzięki modzie na okna dachowe niejeden ciemny składzik na …